Grafika przestrzenna 3d

Grafika przestrzenna 3d

Grafikę przestrzenną możemy wykonać kilkoma technikami

  • Litery z materiału styrodur malowane + przody z plexy
  • Litery z samego plexy
  • Litery z samego styroduru malowane na wybrany kolor
  • Litery z materiału styrodur malowane + przody z plexy
  • Litery z plexy
  • Litery z materiału styrodur malowane farbą
Back to Top